سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

برندگان شبهای اترک مهر92 (11 تا17 ) - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان شبهای اترک مهر92 (11 تا17 )

 

 

نام برنامه: شبهای اترک پاییز

11/07/92 لغایت 17/07/92

نام تهیه کننده: مجتبی فروزان فر

لیست برندگان

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ شرکت در مسابقه

شهرستان

شماره تماس

نوع جایزه و امضاء

1

زینب برومند

11/07/92

آشخانه روستای خرمده

09375362819

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/000/1 ریال

2

ابوالحسن عسگری

11/07/92

یزد

09103364164

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/000/1 ریال

3

فاطمه بهرآور

11/07/92

مانه و سملقان روستای اسپاخو

09390934094

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/000/1 ریال

4

نیره شریفی

13/07/92

گرمه

09336269258

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/300 ریال

5

بهاره ملکی

13/07/92

کارخانه قند شیروان

09157720270

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/300 ریال

6

صالح داداری

13/07/92

سوخسو هاشم

09157683699

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/300 ریال

7

ملکان نیستانی

13/07/92

بجنورد

09159776474

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/300 ریال

8

اسدالله منشیان

13/07/92

روستای خیرآباد شیروان

09151873038

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/300 ریال

9

قاسم رنجبر

14/07/92

شیروان

09155866285

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/300 ریال

10

هاجر بهادری

14/07/92

روستای آق قلعه

09359152271

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/300 ریال

11

یونس رشیدیان

14/07/92

اسفراین

09157186288

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/300 ریال

12

طاها اسفندیاری

14/07/92

بجنورد

09333876464

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/300 ریال

13

طاهره صفایی

14/07/92

09157194735

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/300 ریال

14

براتعلی تقوی

15/07/92

اسفراین

09154931788

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/300 ریال

15

حمید صادقی

15/07/92

جاجرم

09153854485

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/300 ریال

16

عاطفه شجاع

15/07/92

شیروان

09151893271

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/300 ریال

17

امیرمحمد پولادی

15/07/92

09157731794

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/300 ریال

18

حسین سجادی فرد

15/07/92

بجنورد

09151877459

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/300 ریال

19

زهره باباپور

16/07/92

بجنورد

09158883755

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/300 ریال

20

زهرا بیدل

16/07/92

شیروان

09356263383

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/300 ریال

21

فاطمه مرادی مقدم

16/07/92

اسفراین

09159859062

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/300 ریال

22

سعید سینائیان

16/07/92

شیروان

09333192472

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/300 ریال

23

حسین جعفری

16/07/92

راز

09157745381

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/300 ریال

24

صفورا پورقربان یامی

17/07/92

الله آباد علیا

09378392094

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/300 ریال

25

طیبه شیرافکن

17/07/92

بجنورد

09357714537

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/300 ریال

26

زهرا طوسی

17/07/92

بجنورد

09159846720

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/300 ریال

27

فاطمه منصوری

17/07/92

ارکان

09366485968

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/300 ریال

28

مصطفی رحیمی

17/07/92

اسفراین

09394906701

دفترچه حساب بانکی به مبلغ 000/300 ریال