سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

برندگان شبهای اترک ویژه عید 93 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان شبهای اترک ویژه عید 93

1


نگین کریمی

10/01/93

غلامان

9159702

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

2

فائزه مجدی

10/01/93

بجنورد

9374984

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

3

ملکان نیستانی

11/01/93

بجنورد

9156474

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

4

حسن محمدی

11/01/93

بجنورد

9159570

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

5

فاطمه کریمی

11/01/93

آشخانه

9386912

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

6

12/01/93

66791

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

7

12/01/93

9151422

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

8

12/01/93

9369822

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

9

13/01/93

9152582

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

10

13/01/93

9161936

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

11

13/01/93

9154246

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

12

14/01/93

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

13

14/01/93

 

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

14

14/01/93

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

نام برنامه: شبهای اترک بهار 93

نام تهیه کننده: سعید آقایی