سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۶ مهر ۱۴۰۰

برندگان شبهای اترک 17 تا 29 شهریور - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان شبهای اترک 17 تا 29 شهریور

1

محسن عفتی

17/06/92

آشخانه

9354805369

کارت هدیه 000/500 ریالی

2

فاطمه بهاری

17/06/92

کشانک

9126726365

کارت هدیه 000/500 ریالی

3

خانم بادپا

17/06/92

شیروان

9156028879

کارت هدیه 000/500 ریالی

4

احمد عباسیان

19/06/92

پیش قلعه

9381798262

کارت هدیه 000/300 ریالی

5

مهدی عالی نژاد

19/06/92

کرج

9191640585

کارت هدیه 000/300 ریالی

6

خانم ناصری

19/06/92

بجنورد

9159776466

کارت هدیه 000/300 ریالی

7

مریم سپهری

24/06/92

بجنورد

9382631081

کارت هدیه 000/300 ریالی

8

ساره بیگم نعمتی

24/06/92

محمدآبادمانه

9157765032

کارت هدیه 000/300 ریالی

9

فاطمه مقدمی

24/06/92

فاروج

9154891721

کارت هدیه 000/300 ریالی

10

فاطمه نهسته

24/06/92

شیروان

9307797633

کارت هدیه 000/300 ریالی

11

عباس احمدی

24/06/92

بجنورد

9394911252

کارت هدیه 000/300 ریالی

12

انیسه گریوانی

28/06/92

گریوان

9339770269

کارت هدیه 000/500 ریالی

13

سوسن عامری

28/06/92

اسفراین

9357301775

کارت هدیه 000/500 ریالی

14

حشمت الله حسین پور

28/06/92

بجنورد

9151884883

کارت هدیه 000/500 ریالی

15

زینب فرخی

28/06/92

شیروان

9157164749

کارت هدیه 000/500 ریالی

 


 

 

 

 

 

تهیه کننده                                             معاونت سیمای مرکز                                          روابط عمومی