سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

برندگان شبهای اترک 7 خرداد - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان شبهای اترک 7 خرداد

علی کنعانی

07/03/93

بجنورد

09158821

کارت هدیه50هزارتومانی (جعفری)

سمانه غلامرضاپور

07/03/93

بجنورد

09158813

کارت هدیه50هزارتومانی (جعفری)

الهام درتومی

07/03/93

بجنورد

09379554

کارت هدیه50هزارتومانی (جعفری)