برندگان مسابقه زیر یک سقف

بهسا بهرامی از بجنورد

لیلا سعیدی از شیروان

محمد جواد خاکی از بجنورد