برندگان مسابقه موج انقلاب

نسیم اصغری از اسفراین

مونا نرگسی از آشخانه

سمیه نقی پور از بجنورد

فاطمه مقدم از شیروان