سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

برندگان پویش یلدای سفید مشخص شد - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

برندگان پویش یلدای سفید مشخص شد

برندگان پویش یلدای سفید مشخص شد

1-خانوم شیدا از رباط قره بیل

2-خانوم ریحانه از شیروان

3-فاطمه محمد علیزاده از کاشان

4- امیر حسین صادقی از شهر ایور

با تشکر از همکاری تمامی هم استانی ها و مخاطبین شبکه اترک 2برندگان این مسابقه از دو طریق انتخاب شدند

2  نفر از برندگان از طریق آرا مردمی و 2 نفر از طریق قرعه کشی برنده مسابقه یلدای سفید شدند.