سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

برنگان برنامه موج مهربانی خرداد 93 - نمایش محتوای صدا

 

 

برنگان برنامه موج مهربانی خرداد 93

برنگان برنامه موج مهربانی                            تهییه کنندگان : آقای بدیعیو خانم سمانه سفیدگر

 

آقای علی تاتاری از بجنورد

خانم برقی از بجنورد

آقای حسین جعفری از بجنورد

خانم فاطمه کیوان از بجنورد

اقای حمید قانعی از فاروج