Skip to Content

برگزاری الکترونیکی انتخابات شورای شهر بجنورد

شناسه : 343033240

برگزاری الکترونیکی انتخابات شورای شهر بجنورد

برگزاری الکترونیکی انتخابات شورای شهر بجنورد

 

محمود ثمینی فرماندار بجنورد با اشاره به برگزاری انتخابت الکترونیک در استان خراسان شمالی گفت: طی تصمیم وزارت کشور در شهرهای بجنورد و شیروان انتخابات شوراهای شهر به صورت الکترونیک برگزار می شود.

وی افزود: برگزاری انتخابات بصورت الکترونیک در شهرهایی که اعضای شورای شهر آن‌ها دارای 7 نفر و بیشتر می‌باشند به صورت انتخابی برگزار می‌شود.

ثمینی با اشاره به تدابیر انجام شده در عرصه زیر ساخت‌های انتخابات گفت: تجهیزات برگزاری انتخابات به مسوولین مربوطه رسیده و با توجه به زیر ساخت های لازم برای برگزاری الکترونیک انتخابات، مناطق مورد نظر از این لحاظ آماده سازیی شده است.

فرماندار بجنورد در رابطه با آموزش‌های لازم گفت: فراخوانی برای آمادگی کاربران در رابطه با نحوه رای‌گیری الکترونیک در حال انجام می باشد و آموزش های مردمی نیز از طریق رسانه ملی و جراید انجام می‌شود.

گفتنی است انتخابات پنجمین دوره شورای شهر و روستا همزمان با دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در روز 29 اردیبهشت برگزار می شود.

منبع : فارس