Skip to Content

برگزاری الکترونیکی انتخابات شورای شهر بجنورد

برگزاری الکترونیکی انتخابات شورای شهر بجنورد

برگزاری الکترونیکی انتخابات شورای شهر بجنورد

 

محمود ثمینی فرماندار بجنورد با اشاره به برگزاری انتخابت الکترونیک در استان خراسان شمالی گفت: طی تصمیم وزارت کشور در شهرهای بجنورد و شیروان انتخابات شوراهای شهر به صورت الکترونیک برگزار می شود.

وی افزود: برگزاری انتخابات بصورت الکترونیک در شهرهایی که اعضای شورای شهر آن‌ها دارای 7 نفر و بیشتر می‌باشند به صورت انتخابی برگزار می‌شود.

ثمینی با اشاره به تدابیر انجام شده در عرصه زیر ساخت‌های انتخابات گفت: تجهیزات برگزاری انتخابات به مسوولین مربوطه رسیده و با توجه به زیر ساخت های لازم برای برگزاری الکترونیک انتخابات، مناطق مورد نظر از این لحاظ آماده سازیی شده است.

فرماندار بجنورد در رابطه با آموزش‌های لازم گفت: فراخوانی برای آمادگی کاربران در رابطه با نحوه رای‌گیری الکترونیک در حال انجام می باشد و آموزش های مردمی نیز از طریق رسانه ملی و جراید انجام می‌شود.

گفتنی است انتخابات پنجمین دوره شورای شهر و روستا همزمان با دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در روز 29 اردیبهشت برگزار می شود.

منبع : فارس