برگزاری دومین جشنواره ملی پویا نمایی و برنامه های عروسکی تلویزیونی ایران

سازمان صدا وسیما با همکاری استانداری کرمانشاه برگزار می کند

دومین جشنواره ملی پویا نمایی و برنامه های عروسکی تلویزیونی ایران

خالقان و سازندکارن برنامه های عروسکی می توانند آثار خود را برای شرکت در جشنواره ارسال نمایند

برای کسب اطلاع از شرایط و مقررات ثبت نام به تارنمای

www.dppfestival.irib.ir

مراجعه نمایند .مهلت ارسال آثار 30 بهمن ماه 1397