سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری همایش لبیک یاحسین(ع)درامام زاده نورالله روستای مرغزار - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش لبیک یاحسین(ع)درامام زاده نورالله روستای مرغزار

برگزاری همایش لبیک یاحسین(ع)درامام زاده نورالله روستای مرغزار


همایش لبیک یاحسین(ع)درامام زاده نورالله روستای مرغزاربه مناسبت سالروزورودکاروان اباعبدالحسین(ع)به کربلاباحضور مسئولین شهرستان فاروج برگزارشد. امام جمعه فاروج بابیان اینکه این همایش به مناسبت سالروزورودکاروان اباعبدالحسین(ع)به کربلاهرساله دردومین روزازمحرم درسراسرکشوربرگزار می شود،درادامه گفت:پیام حضورهیئات مذهبی بعداز1400بیانگراینست که اگرآن روزدرسرزمین کربلا نبودیم تاپاسخ صدای هل من ناصر..شماراپاسخ دهیم وازشمادفاع ودرمقابل لشگردشمن بایستیم ونگذاریم به خیمه های شماهجوم آورنداماامروزآمده ایم باهمان شعاروآرمان دراین عصربه استمداد مسلمانان جهان آمده ایم.

حجة الاسلام قلی زاده پیام عاشوراومحرم وعزاداریهای رابیداری امت اسلامی،بیداری پیروان اهل بیت وبیداری شیعیان عنوان نمودوافزود:هرسال که می گذردمادرراستای دفاع وپیروی ازولایت وفاداری خودرادرهمه جلسات اعلام می کنیم وهرزمان که امام(ره)ومقام معظم رهبری هل من ناصرگفتن مردم ورزمندگان همچون9دی وجنگ تحمیلی لبیک یاحسین(ع)گفته وبه عرصه آمدند.

وی افزود:تازمانی که باامام حسین(ع)ومکتب عاشورامانوس هستیم وازپیام عاشوراالهام می گیریم امریکاورژیم صهیونیستی هیچ غلطی وآسیبی نمی توانندبه امت اسلامی وامت اهل بیت (ع)واردنمایند.

وی تصریح کرد:دشمنان درطول تاریخ تلاش بسیاری نمودندتانورهدایت امام حسین(ع)راخاموش سازندوامت اسلامی سواربر کشتی نجات امام حسین(ع)نشونداماهیچگاه به نتیجه نرسیده وهرسال مردم باحال وهوای محرم جان گرفته وخون حیات وارزش های اسلامی دررگهایشان جریان می یابدوهر زمان که سینه می زننددرواقع استکبارستیزی ودشمن ستیزی راتمرین می کنندلذا بایستی قدردان این محافل ومجالس باشیم.

درپایان میثاقنامه ای دراین خصوص قرائت وهمه آن راامضانمودند.

منبع : واحد مرکزی خبر