جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

برگزیده چهاردهمین اجلاس فناوری رسانه - محتوای نمایش فنی

 

 

برگزیده چهاردهمین اجلاس فناوری رسانه

  1. واحد برگزیده پشتیبانی فنی از نظر بیشترین حجم فعالیت و اقدامات فنی در چهاردهمین اجلاس فناوری رسانه ـ آذرماه 96 (تهران )