بسیج و حماسه

برنامه بسیج و حماسه چهارشنبه ها  ساعت 12:30 از صدای اترک به مدت 30 دقیقه تولید و پخش می شود.

این برنامه شامل متن برنامه و گزارش از بسیجیان و موسیقی با کلام ، گزارش از بسیجیان نمونه و نخبه استان ، معرفی کتاب ، کارشناس در حوزه بسیج و اخبار می باشد . 

بسیج یك حركت اجتماعی است كه در هر جامعه ای با توجه به فرهنگ آن جامعه و به اشكال مختلفی در اثر شرایط خاص بوجود می آید . حتی در دوران صدر اسلام نیز به هنگام حمله كفار و منافقین علیه مسلمانان زمانی كه فرمان تشكیل نیروی مبارز علیه آنها داده می شود مسلمانان داوطلبانه در مساجد گردهم می آمدند تا توان خود را از نظر نیروی انسانی و تجهیزات نظامی برای مقابله با دشمنان اسلام بسیج كنند .
امام خمینی (ره) در این رابطه چنین می فرمایند :
(قضیه بسیج ، همان مساله ای است كه در صدر اسلام بوده است این مساله جدید نیست ، در اسلام سابقه داشته است و چون مقصد ما اسلام است ، باید هر جوانی یك نیرو باشد برای دفاع از اسلام و همه مردم و هر كسی در هر شغلی كه هست مهیا باشد برای جلوگیری از كفر و هجوم بیگانگان )

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : مریم سلمانی طبری   گوینده : حمیدرضا رستمی     گزارشگر : علی یزدانی    نویسنده : مریم سلمانی طبری

تاریخ تولید: 1393/10/28