سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

بعضی اصول فرع هستند - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

بعضی اصول فرع هستند

بعضی اصول فرع هستند مثل حزب و جناح و...،اما اصلی ترین اصل برای ما ولایت_فقیه است،اصل جمهوری_اسلامیست،اصل نظام_اسلامی است.

قاسم سلیمانی ها میروند و قاسم های دیگری می آیند اما این ولایت_فقیه است که پابرجاست و باید پابرجا بماند این اصل است.