Skip to Content

بهره برداری 59 طرح در شهرستان مانه و سملقان

بهره برداری 59 طرح در شهرستان مانه و سملقان

بهره برداری 59 طرح در شهرستان مانه و سملقان

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی امروز و با حضور محمدرضا صالحی استاندار خراسان شمالی 58 طرح و یک واحدبهره برداری 59طرح در شهرستان مانه و سملقان تولیدی در شهرستان مانه و سملقان بهره برداری شد. گاز رسانی، لایروبی، احیا و مرمت قنات ها، آبرسانی روستایی، استخرهای ذخیره آب، خطوط انتقال آب کشاورزی و طرح های عمران شهری و روستایی، از مهم ترین این طرح هاست. برای بهره برداری این 59 طرح، 25میلیارد و 433 میلیون تومان هزینه شد.

منبع : واحد مرکزی خبر