Skip to Content

بهسازی 70 هزار متر مربع از معابر حاشیه شهر

بهسازی 70 هزار متر مربع از معابر حاشیه شهر


بهسازی 70 هزار متر مربع از معابر حاشیه شهر

بهسازی 70 هزار متر مربع از معابر حاشیه شهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان شمالی شهردار بجنورد با اعلام بهسازی 70 هزار متر مربع از معابر حاشیه شهر بجنورد در هشتبهسازی 70 هزار متر مربع از معابر حاشیه شهر ماه گذشته، گفت: ‌معابر خاکی محلات باقرخان، امام هادی، قلعه عزیز، پژوهش، ناظر آباد، حصار شیرعلی، احمدآباد و ایثارگران، آسفالت شد. کیوان دژهوت افزود: همچنین در این مدت، یازده هزار مترمربع از خیابان و معابر محدوده شهرداری مهر لکه‌گیری و ترمیم آسفالت شد. وی گفت: برای آسفالت و لکه‌گیری معابر شهر بیش از 28میلیارد و 700 میلیون ریال هزینه شد. دژهوت افزود: در دو خیابان شهریار و سعدی هم با شش میلیارد ریال اعتبار  12 هزار مترمربع، موزاییک فرش و پیاده‌روسازی انجام شد.

منبع : واحد مرکزی خبر