رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

به درستى كه خداوند، داد و فرياد و تلف كردن مال و پُرخواهشى را دشمن میدارد. امام رضا (ع) - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به درستى كه خداوند، داد و فرياد و تلف كردن مال و پُرخواهشى را دشمن میدارد. امام رضا (ع)

به درستى كه خداوند، داد و فرياد و تلف كردن مال و پُرخواهشى را دشمن میدارد.  امام رضا (ع)