جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

به مناسبت هشتمین سالروز سفر پر مهر رهبری به خراسان شمالی - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

به مناسبت هشتمین سالروز سفر پر مهر رهبری به خراسان شمالی

به مناسبت هشتمین سالروز  سفر پر مهر رهبری به خراسان شمالی

برخی از دستاوردهای سفر رهبرانقلاب به خراسان شمالی