جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

بوین آق - نمایش محتوای موسیقی

 

 

بوین آق

این قطعه باصدای امیر بدیعی و تنظیم کننده :مرحوم استاد  ولی رحیمی کمانچه :استاد رحیمی -صدا بردار ی امیر بدیعی در قالب محلی تکنوازی در واحد موسیقی صدا وسیمای خراسان شمالی تولید شده است