بیانیه

  دفتر امام جمعه بجنورد و مجمع علمای استان با صدور  بیانیه ای  اقدام نشریه (شارلی هبدو)  در بازنشر کاریکاتور موهِن علیه نبی مکرّم اسلام (ص) را  محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است:  مدعیان دروغین آزادی بیان با این اقدام هتّاکانه در قرنی که دلها بیش از گذشته به سمت اسلام متمایل است / قلوب تمامی آزادگان جهان و موحدان بویژه مسلمانان عالم را به درد آوردند.

دفتر امام جمعه بجنورد و مجمع علمای استان  با بیان اینکه در پس  این اقدام زشت و تنفربرانگیز،  دست پنهان سرویس های جاسوسی غربی و صهیونیستی برای اسلام هراسی و  برهم زدن وحدت مسلمانان،  پیداست/  از عموم علما و  امت اسلام خواسته اند  تا  با صدای بلند،  محبت و علاقه خود به پیامبر اسلام (ص) و  نفرت خود را از اقدامات وحدت شکن  دشمنان فریاد بزنند.