Skip to Content

بیانیه تحلیلی هیئت داوران کمیسیون فضای مجازی جشنواره بیست و دوم استانها مرداد ماه۱۳۹۸

بیانیه تحلیلی هیئت داوران کمیسیون فضای مجازی جشنواره بیست و دوم استانها مرداد ماه۱۳۹۸

خدای را سپاس که توفیق مجدد عنایت فرمود تا شاهد هنرنمایی فعالان فضای مجازی در صحنه زیبای رقابت جشنواره استان ها باشیم. مجموعه ای که در طول کمتر از سه سال جایگاه خود را در سازمان صدا و سیما و از همه مهم تر در ساختار 33 مرکز استانی پیدا کرده است. اگرچه هنوز به اهداف تعیین شده در بیانیه داوران جشنواره بیست و یکم دست نیافته ایم که علل آن در این مجال نمی گنجد اما باید در قالب ده نکته اذعان داشت که :

1) آثار ارسالی به دبیرخانه ؛بیانگر ظرفیت بالقوه استانهاست که اگر تقویت شوند بخشی از ضعف محتوا در فضای مجازی ایران را با بوم رنگ اقوام مختلف و لهجه های متنوع ؛بر طرف می کند. البته با اهداف برنامه ششم نظام مقدس جمهوری اسلامی مبنی بر ده برابر شدن محتوی بومی فاصله بسیار   وجای کار برای صدا و سیمای استانها بسیار !

2) آثار منتخب ؛ نشانگر افزایش توانایی مراکز در تولید بعضی از گونه های ویدئویی ، غیر ویدئویی ،صوتی و موسیقیایی است که سال قبل حتی شایسته دریافت تقدیر هم تلقی نشد و این نشان از تاثیر جشنواره قبلی بر راهبرد معاونت های مجازی استان ها است. بخصوص استانهایی که به آموزش همکاران همت گماردند جهش چشمگیری داشتند .

3) از مجموع آثار بررسی شده مشخص می شود بعضی از مراکز صدا و سیما به نقطه ای از بلوغ کاری در حوزه تولید، توزیع و خدمات دهی در فضای مجازی رسیده اند که می توانند به عنوان معین معاونت های تهران برای رفع نیازهای فضای مجازی برنامه های سراسری تعیین شوند و تفاهم نامه همکاری مبادله نمایند. که امید است این مهم در شورای معاونین سازمان مطرح و عملیاتی گردد .

4) آثاری از هنرمندان گمنام استانی در انواع قالب های تولیدی صوتی تصویری رسیده است که در صورت توجه به آن ها ؛ فضای رقابتی مناسبی خواهند یافت .  به گونه ای هدایت و و حمایت از آنها موجب خواهد شد تا رسانه ؛ جولانگاه عده ای خاص نباشد و عدالت در واگذاری فرصت های ملی برای یکایک فعالان فضای مجازی حاصل شود.

5) هنوز درک تولید ، برای قاب کوچک ابزارهای هوشمند تعاملی ، در سامانه های فضای مجازی بین  همکاران سازمان حاصل نشده است و این تغییر نگرش ؛ نیازمند آموزش مستمر برای رسیدن به مدل 360 درجه و تطبیقی سازمان است .

6) افزایش سرمایه اجتماعی سازمان صدا و سیما فقط از طریق ساختن سریال و تله فیلم های گران قیمت و دیربازده حاصل نمی شود . بعضی آثار کوتاه که با توزیع مناسب ؛ رقم های میلیونی بازدید دریافت می کنند اقناع بیشتری برای کاربران دارد.

لذا تامین منابع مادی و انسانی برای ایده های خلاق سازندگان محصول در فضای مجازی استان ها اولویت دارد. امید که مدیران ارشد بدین مهم عنایت کنند .

7) پیوست فضای مجازی کلیه برنامه های تولیدی سازمان برای پخش از آنتن سیما ،صدا ،خبر ،برون مرزی و یا استان ها ؛ وقتی به نتیجه می رسد که در طراحی و برآورد برنامه لحاظ شوند . یعنی انواع گونه های متناسب فضای مجازی درون طرح گنجانده و در برآورد هزینه متناسب برای تحویل آن ها در نظر گرفته شود.

8) اصلی ترین مسأله در زیست بوم رسانه های مجازی استان ها ؛ موضوع توزیع و بازنشر محتوای پیوست فضای مجازی برنامه های سیما، صدا ، خبر و حتی تولیدات مستقل معاونت مجازی است. حل این مساله از طریق تمرکز بر مدیریت توزیع محصولات ؛ با روش برندسازی سامانه ها ؛ توسط معاونین فضای مجازی استان ها میسر است. لذا از تکالیف اداره کل فضای مجازی استان ها و معاونین مراکز صدا و سیما ؛ حل فوری مساله توزیع و بازنشر محصولات صدا، سیما، خبر و حتی برون مرزی مراکز صدا و سیما است که توقع دارند فضای مجازی بعنوان رسانه مکمل به افزایش میزان شنونده و بیننده برنامه های مرکز کمک کند .

9) هیأت انتخاب و داوری ضمن تشکر وافر از معاونین و اداره کل ستادی فضای مجازی استان ها؛ امیدوار است شاهد رشد تولیدات، افزایش کاربران آثار و نوآوری در خدمات و تعامل بیشتر با مردم اقصی نقاط کشور از شهر و روستا در فضای مجازی باشیم.

10) هیأت انتخاب و داوری توقع دارد ؛ نهادهای ذی ربط اعم از مرکز ملی فضای مجازی، دولت، نهادهای انقلابی، بخش خصوصی و به خصوص استانداران محترم و ادارات کل مرتبط استانی؛ موقعیت را مغتنم شمرده و از سرمایه فراهم شده در ساختار سازمانی صدا و سیمای استان ها ؛ با عنوان معاون فضای مجازی بهره گیری بهینه نمایند.

به امید روزی که شاهد اقتدار نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی در همه ابعاد اعم از زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، محتوای متنوع و متکثر و جذاب پاره فرهنگ های سرزمین ایران اسلامی  ؛ خدمات با کیفیت بومی و به طور کلی فضای مجازی پاک، ایمن و پایدار باشیم.

هیأت داوران آثار فضای مجازی جشنواره بیست و دوم استان های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 

مردادماه 1398