جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

بیان فلسفه شهادت از زبان شهید قاسم سلیمانی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

بیان فلسفه شهادت از زبان شهید قاسم سلیمانی

دانلود

وقتی سردار از زبان خودش نقشی زیبا بر صفحه شهادت کشید و گفت : ذکاوت و هوشمندی انسان در شهید شدن است