جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

بیست و هفتمین گردهمایی معاونین فنی مراکز - محتوای نمایش فنی

 

 

بیست و هفتمین گردهمایی معاونین فنی مراکز

دانلود

بیست و هفتمین گردهمایی معاونین فنی مراکز ، ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ ، سالن مانیتورینگ صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی