Skip to Content

تاثیر ورزش در سلامت جسمی و روانی جوانان

تاثیر ورزش در سلامت جسمی و روانی جوانان

تاثیر ورزش در سلامت جسمی و روانی جوانان

مدیر گروه سلامت خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی گفت: ورزش اگر به طور اصولی و بر اساس یک برنامه منظم و صحیح استفاده شود، در تحقق بسیاری از نیازهای مهم دوران جوانی و شناخت زندگی سالم اجتماعی می‌تواند نقش داشته باشد.

مریم پورآدینه اظهارکرد: به طور کلی ورزش در تمام دوران زندگی انسان‌ها حایز اهمیت است ولی چون مبنای تربیت جسمی و روحی در سنین جوان گذاشته می‌شود، باید اهمیت بیشتری در این دوران برای ورزش قائل بود.

وی افزود: ورزش علاوه بر آنکه موجب می‌شود جوانان سرگمی مناسبی برای گذران اوقات فراغت خود داشته باشند، در تامین سلامت جسمی و روحی آنان تاثیر بسیاری دارد .

پورآدینه ادامه داد: بسیاری از آثار نامطلوب محیط اجتماعی ، اقتصادی ، وضع خانوادگی ، وراثت و نظایر آن با استفاده از ورزش می‌تواند کاهش یابد .

منبع : ایسنا