سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

تاکید بر رعایت پروتکلها در بیانات رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

تاکید بر رعایت پروتکلها در بیانات رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید

تاکید بر رعایت پروتکلها در بیانات رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید