جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

تحویل گیری باطری UPS - محتوای نمایش فنی

 

 

تحویل گیری باطری UPS

40 عدد باطری   UPSتحویل گیری شد