سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

تداوم فعالیت سامانه بارشی تا اواخر هفته - نمایش محتوی خبر

 

 

تداوم فعالیت سامانه بارشی تا اواخر هفته

تداوم فعالیت سامانه بارشی تا اواخر هفته

فعالیت سامانه بارشی تا آخر هفته ادامه دارد. کارشناس هواشناسی کاربردی هم به کشاورزان به ویژه در حوزه کشت گندم و جو و کود پاشی بموقع، توصیه هایی کرد.