ترتیل قران

درایام ماه مبارک رمضان  از ساعت 15 الی 16 از صدای اترک استان، مراسم جزء خوانی قرآن کریم به صورت زنده از امامزاده سید عباس(ع)پخش می شود

Loading the player...
عوامل تولید:

...

تاریخ تولید: 1397