Skip to Content

تعامل دستگاه های اجرایی برای برگزاری جشنوراه تولیدات صداوسیمای مراکز استان ها

استاندار خراسان شمالی در نشست ستاد استانی بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استان های سازمان صداوسیما با بیان این که نباید تمامی رویدادها تنها در تهران متمرکز شود، گفت: در بسیاری از کشورها برگزاری جشنواره ها در شهرهای مختلف با هدف معرفی ظرفیت ها، توزیع شده است و برخی شهرها به عنوان دبیرخانه دائمی یک جشنواره مشخص شده اند.

وی مطرح کرد: در آمادگی خراسان شمالی برای برگزاری این جشنواره هیچ شکی وجود ندارد اما تاکید دارم در بخش پیش بینی و مدیریت هزینه ها وضعیت و داشته های استان لحاظ شود تا در آینده آثار منفی به دنبال نداشته باشد. دکتر شجاعی خطاب به معاون امور اقتصادی خود دستور داد: تا بیست و چهار ساعت آینده موارد مختلف هزینه ای مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه نهایی اعلام شود.

شجاعی افزود: بنده به آنچه که می نویسم و امضا می کنم، متعهد هستم چرا که به عنوان مسئول باید پاسخگو باشم بنابراین مدیریت برخی از هزینه ها بر عهده استان باشد.

وی با بیان این که به تعهدات استاندار قبل پایبند هستم، خاطرنشان کرد: در برگزاری مناسب این جشنواره هیچ کوتاهی نخواهیم داشت و تلاش داریم در شأن ملی و استانی برگزار شود چرا که این جشنواره چراغ راهی برای برگزاری دیگر جشنواره ها در سال های آینده خواهد بود.

شجاعی تاکید کرد: برای برگزاری و برنامه سازی برنامه های مربوط به جشنواره تنها در مرکز استان متمرکز نشوید و در شهرستان نیز حضور داشته باشید. وی تاکید کرد: از حداکثر فرصت میزبانی خود برای معرفی ظرفیت ها و توانمندی های استان در بخش های مختلف بهره مند خواهیم شد.

استاندار خراسان شمالی خطاب به مدیر کل صدا و سیمای استان گفت: برای برگزاری این جشنواره با ایجاد موج همدلی و همبستگی، تمامی بخش های اجرایی استان به ویژه نهادهای فرهنگی را همراه کنید.وی همچنین خاطرنشان کرد: خراسان شمالی دارای جوانان با استعدادی در حوزه های مختلف هنر است که این جشنواره فرصت خوبی برای معرفی این استعدادها خواهد بود.

در این نشست سید عباس فاطمی رئیس مرکز سیمای استان ها هم اظهار داشت: هدف رسانه ملی از برگزاری جشنواره تولیدات مراکز تنها تجلیل از فعالان این حوزه نیست بلکه فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت ها و توانمندی های استان هاست که تلاش داریم با ایجاد تعامل بین مرکز و استان، میزبانی این جشنواره به طور شایسته برگزار شود.