تعداد پرونده‌های به نتیجه رسیده در کمیسیونهای پزشکی قانونی استان افزایش یافت

تعداد پرونده‌های به نتیجه رسیده در کمیسیونهای پزشکی قانونی استان افزایش یافت.

دکتر سلحشور، مدیر کل پزشکی قانونی ضمن اعلام این خبر گفت: تعداد کمیسیون‌های برگزار شده در ده ماهه سال جاری به 158 مورد رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 19 درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل کمیسیون‌های برگزار شده در این استان،تعداد 99 مورد مربوط به پرونده‌های پزشکی قانونی و گواهی های صادرشده از این مرکز و تعداد 26 مورد مربوط به شکایت از قصور کادر درمان و پزشکان و 33 مورد کمیسیون‌های روانپزشکی بود.

وی افزود: در سال گذشته، در همین بازه زمانی از کمیسیونها‌ی به نتیجه رسیده، 77 مورد مربوط به پرونده‌های پزشکی قانونی و گواهی‌های صادرشده از این مرکز و تعداد 19 مورد مربوط به شکایت از قصور کادر درمان و پزشکان و 37 مورد کمیسیون‌های روانپزشکی بود.

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی،رئیس بخش کمیسونهای مرکز استان، ضمن اشاره به عدم آگاهی کافی مراجعین نسبت به قوانین و منابع علمی پزشکی و تفسیر شخصی از قوانین و اطلاعات پراکنده پزشکی آنها در خصوص درخواست تشکیل کمیسیون گفت: اکثر افرادِ متقاضی تشکیل کمیسیون، در این خصوص دارای اطلاعات کافی نمی باشند که با اخذ مشاوره یا درخواست معاینه مجدد ( و نه لزوما تشکیل کمیسیون) به اعتراض ایشان رسیدگی می گردد.

وی افزود : با عنایت به اینکه، همه کارشناسان و متخصصین مدعو به جلسات کمیسیون، طبق کتب مرجع ، موازین علمی و قوانین جاری کشور اظهار نظر می‌کنند؛ ازین رو به افرادی که معترض به نظر ارائه شده درگواهی های صادره هستند توصیه می‌شود قبل از تقاضای تشکیل کمیسیون، نسبت به مراجعه و اخذ مشاوره های لازم از کارشناسان مربوطه‌ی این اداره کل اقدام نمایند تا از صرف هزینه اضافی و اتلاف وقت مراجعین جلوگیری شود.

منبع : واحد مرکزی خبر