سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

تغییر فرکانس AM و اتصال خراسان شمالی به سنکرون ملی همزمان با مبعث پیامبر مهربانی : - محتوای نمایش فنی

 

 

تغییر فرکانس AM و اتصال خراسان شمالی به سنکرون ملی همزمان با مبعث پیامبر مهربانی :

تغییر فرکانس AM و اتصال خراسان شمالی به سنکرون ملی همزمان با مبعث پیامبر مهربانی :

بعد از پیگیریهای متعدد حدود ۲سال از واحد ستادی جهت اتصال مرکز خراسان شمالی به شبکه سنکرون ملی به لطف خدا و مساعدتهای مدیرکل محترم جناب قربانی جم و حمایت‌های مهندس غیاثوند مدیر کل فرستنده های رادیویی ، مدیران محترم حوزه ستادی و تلاش همکاران پرتلاش در واحد فرستنده های رادیویی قائم  بویژه جناب آقای ربانی مدیر واحد همزمان با مبعث پیامبر مهربانی  از مورخه  ۹۹/۱۲/۹ پروژه تغییر فرکانس صدای سراسری از فرکانس ۱۱۳۴ کیلو هرتز  به فرکانس ۵۵۸ کیلو هرتز آغاز و با تلاش شبانه روزی صورت پذیرفته با موفقیت به پایان رسید و  صدای سراسری استان به شبکه سنکرون ملی متصل شد.
 همچنیین جهت ارتقا پوشش رادیو در موج AM صدای استانی ، همزمان با پروژه فوق تغییر فرکانس صدای استانی نیز از فرکانس ۸۷۳کیلو هرتز به فرکانس ۸۰۱ کیلو هرتز انجام شد و در حال حاضر هر دو صدای استانی و سراسری با فرکانسهای جدید بر روی آنتن و در حال پخش می باشد.پربیننده های فنی