سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

تلاش پشتیبانی فنی - محتوای نمایش فنی

 

 

تلاش پشتیبانی فنی

تأمین زیرساخت لازم جهت اجرای نور استودیو تولید 2 سیما

بهره برداری از استودیو تولید دوم سایت

 

خریدو تحویل گیری سیستم موبایل استودیو چمدانی HD

راه اندازی استودیو فضای باز مرکز و تجهیز اتاق فرمان مربوطه

افتتاح 24 ساعته شدن پخش شبکه استانی اترک

 پربیننده های فنی