سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

توصیه خوشنویس هم استانی برای پویش سفر نرویم - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

توصیه خوشنویس هم استانی برای پویش سفر نرویم

دانلود

عباسعلی تیمورزاده خوشنویس مطرح استان خراسان شمالی نیز به پویش در خانه بمانیم و به سفر نرویم پیوست