سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

توصیه هواشناسی کاربردی: اطمینان از سلامت کمباین ها - نمایش محتوی خبر

 

 

توصیه هواشناسی کاربردی: اطمینان از سلامت کمباین ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان شمالی توصیه های هواشناسی کاربردی:

۱. روشن نکردن آتش در مزارع و مراتع و خودداری از آتشتوصیه هواشناسی کاربردی: اطمینان از سلامت کمباین ها زدن کاه و کلش
۲. اطمینان از آلوده نبودن کمباین‌ها به بذر جو و سیاهک.

۳.  مراقبت از کمباین‌ها و جلوگیری از آتش سوزی.
۴. نظارت بر برداشت و جلوگیری از ریزش محصول.
۵. حتی الامکان برداشت گندم، جو و کلزا در هوای آرام و برداشت نکردن در ساعت اولیه و اوج گرما.