Skip to Content

تکمیل کنارگذر شمالی بجنورد به 40 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

تکمیل کنارگذر شمالی بجنورد به 40 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

تکمیل کنارگذر شمالی بجنورد به 40 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

 

مدیر کل دفتر فنی استانداری خراسان‌شمالی گفت: تکمیل کنارگذر شمالی بجنورد نیازمند 40 میلیارد ریال اعتبار است.

عنبری با تاکید بر اینکه ساخت این پروژه از لحاظ اجرایی به اتمام رسیده است، افزود: فقط تکمیل پل‌ها در محل ورودی و خروجی این پروژه باقی مانده است که باید تکمیل شود.

وی با اشاره به اینکه ساخت پل این پروژه در محل جاده باباامان به پایان رسیده است، ادامه داد: باید یک پل دیگر در محل پلیس راه بجنورد ساخته شود که برای ساخت آن نیازمند عقد قرار داد با پیمانکار هستیم.

عنبری اظهار کرد: پیش بینی می‌شود در صورت اختصاص اعتبار مورد نیاز و عقد قرار داد در شش ماه نخست سال اینده این پروژه تکمیل شود.

وی با بیان اینکه مساحت پروژه کنار گذر شمالی 20 کیلومتر است، گفت: زیرسازی و آسفالت این پروژه انجام شده و فقط باید روکش آسفالت انجام شود.

به گفته وی تاکنون 150 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

گفتنی است پروژه کنار گذر شمالی در دولت نهم کلنگ زنی شد و قرار بر این بود تا این پروژه طی مدت کوتاهی به بهره برداری برسد اما تاکنون به اتمام نرسیده است. و حتی یک لاین از این کنار گذر در پایان دولت دهم  به بهره برداری رسید. 

منبع : ایسنا