سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

تک برگ مجازی سیگنال ، ویژه عملکرد معاونت فنی مرکز خراسان شمالی - محتوای نمایش فنی

 

 

تک برگ مجازی سیگنال ، ویژه عملکرد معاونت فنی مرکز خراسان شمالی

تک برگ مجازی سیگنال ، ویژه عملکرد معاونت فنی مرکز خراسان شمالی ، خرداد ۱۴۰۰، شماره ۱۴پربیننده های فنی