Skip to Content

تیم حسین‌آباد شیروان قهرمان مسابقات کشتی با چوخه شمال شرق کشور شد.

تیم حسین‌آباد شیروان قهرمان مسابقات کشتی با چوخه شمال شرق کشور شد.

تیم حسین‌آباد شیروان قهرمان مسابقات کشتی با چوخه شمال شرق کشور شد.

در این دوره از مسابقات که در وزن‌های 65،70،80،90 و +90 برگزار شد، 92 کشتی‌گیر با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان تیم روستای حسین آباد در جایگاه نخست ایستاد و تیم‌های شهرستان‌های تربت‌جام و درگز در مکان‌های دوم و سوم قرار گرفتند، همچنین از سوی عباسعلی صفایی فرماندار شیروان مبلغ 50 میلیون تومان اعتبار به گود کشتی فرهنگی ورزشی شهدای روستای حسین‌آباد شیروان اختصاص داده شد.

منبع : واحد مرکزی خبر