ثانیه ها

این مسابقه بصورت زنده با دو شرکت کننده تلفنی انجام میشود

ودر بخشهای مختلف از ایشان سوال پرسیده میشود

در 4بخش تولید میشود

بخش اول سوالات اطلاعات عمومی در حوزه های مختلف  و به شرکت کننده انتخاب داده میشود حوزه های آن را مشخص کند. و 5 سوال پرسیده میشود.

بخش دوم سوالات محلی و ضربالمثل های محللی در 60 ثانیه که به صورت معکوس پرسیده میشود

بخش سوم مشاهیر استان و حدس ان به صورت تشریحی

بخش چهارم حدس خواننده موسیقی باکللام

موضوع اصلی برنامه : انتقال فرهنگ و اداب و رسوم و تاریخ استان در قالب مسابقه به مردم هم استانی

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : سفیدگر

تاریخ تولید: 1397