سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

ثبت نام ۵برابر ظرفیت در انتخابات شورا‌های شهر - نمایش محتوی خبر

 

 

ثبت نام ۵برابر ظرفیت در انتخابات شورا‌های شهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان شمالی، به گفته دبیر ستاد انتخابات استان، از این میزان ۶۰۸نفر آقا و ۷۶نفر خانم هستند.
هادی رجائی نیا اظهار داشت: ۴۷۹نفر به صورت حضوری و ۲۰۳نفر به صورت غیرحضوری فرآیند ثبت نام‌ها را به پایان رساندند.

رجائی نیا گفت: از بین ثبت نام کنندگان ۱۲نفر دارای مدرک تحصیلی دکتری، ۱۹۵نفر ارشد، ۳۶۰نفر دارای مدرک کارشناسی هستند، ۱۵نفر هم تحصیلات حوزوی دارند.

ظرفیت کرسی‌های شورا‌های شهر در استان ۱۲۸نفر اصلی و ۷۹نفر علی البدل است.

در انتخابات شورا‌های شهر استان بجنورد با ۱۳۷ثبت نامی بیشترین آمار ثبت نام‌ها را دارد.