سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

ثبت نام 132 نفر برای انتخابات شوراها در خراسان شمالی - نمایش محتوی خبر

 

 

ثبت نام 132 نفر برای انتخابات شوراها در خراسان شمالی

 ۱۳۲ نفر برای انتخابات شوراها در خراسان شمالی ثبت نام کردند

هادی رجایی نیا، دبیرستاد انتخابات استان و مدیر کل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری  با بیان اینکه از تعداد فوق ثبت نام ۹۷ نفر تایید نهایی شده، افزود:از بین ثبت نام شدگان نهایی ۹۰ نفر مرد و ۷ نفر زن هستند.

 در شهرستان بجنورد ۳۰ نفر، شیروان ۱۴ نفر ، اسفراین ۱۴ نفر ، مانه و سملقان ۲۱ نفر ، رازوجرگلان ۵ نفر ، فاروج ۵ نفر، جاجرم ۵ نفر و گرمه ۳ نفر ثبت نام کرده اند