جزرو مد

هدف  برنامه :

ایجاد نشاط در نوجوانان وادار کردن آنان در مورد تفکر در روییدات های علمی

شناخت هر چه بیشتر قومیت های استان خراسان شمالی نوع زندگی...پوشش...و...

افزایش گرایش نوجوانان به زبان محلی و حفظ زبان مادری

شناخت مناطق های مختلف استان و نوع زندگی و خواسته های نوجوانان در قسمت های مختلف استان

افزایش و گرایش نوجوانان به سمت بازی های بومی استان

درست استفاده کردن از فضای مجازی

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:آنیتا فرید کوکانی نیا

تاریخ تولید: 1397