Skip to Content

جغرافیای سیاسی آبهای مرزی ایران

شناسه : 201705863
Loading the player...

دانلود

جغرافیای سیاسی آبهای مرزی ایران (رودخانه‌ها) نوشته محمد حسین نامی و علی محمدپور درسال 1390 با تعداد صفحات 256 توسط انتشارات سهره به چاپ رسیده است.

این کتاب، ششمین جلد از مجموعه «جغرافیای سیاسی» و جلد دوم از کتاب «جغرافیای سیاسی دریاها» است که در آن به شرح وضعیت رودخانه‌های مرزی ایران از منظر سیاسی پرداخته شده و چارچوب نظری و حقوقی رودخانه‌های مرزی تبیین شده است. سپس ضمن بررسی بحران آب در خاورمیانه به مسائل آب رودخانه‌های مرزی ایران با توجه به سرچشمه گرفتن از ارتفاعات داخل کشور و سرازیر شدن به کشورهای همسایه یا ورود به خاک ایران پرداخته شده است.