جمعیت خراسان شمالی جوانتر از میانگین کشوری

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی گفت: 5 ممیز سه دهم  درصد جعیت 918هزار و ۹۳۰ نفری این استان سالمند هستند در حالی که این میزان در کشور 5 ممیز 7 دهم درصداست.

زاهدی نيا افزود: از جمعیت کنونی خراسان شمالی 49 هزار و 428  نفر را افراد بالاي 65 سال و سالمندان تشكيل مي دهند.

وی همچنین جمعيت فعال استان در گروه سني صفر تا ۱۴ سال را ،  ۲۴۷ هزار و ۸۷۶ نفر و جمعیت 14 تا 65 سال را  621 هزار نفر اعلام کرد.

هم اکنون از جمعیت 918 هزارو 930 نفری خراسان شمالی 491  هزار و 342 نفر از شهري و 427  هزار و 588 نفر نيز روستايي هستند.

منبع : واحد مرکزی خبر