سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

جوالدوز؛این قسمت تبلیغ انتخاباتی - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

جوالدوز؛این قسمت تبلیغ انتخاباتی

دانلود

جوالدوز؛این قسمت تبلیغ انتخاباتی

تهیه کننده : ابوذر شاکری

گرافیک و تدوین : علی جنتیجواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ