رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

جوان ،مظهر امید - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

جوان ،مظهر امید

از جمله نقاط کلیدى که باید مورد توجه جوانان باشد و از آنها پاسدارى کنند ، عبارتند از: حفظ قانون اساسى و خط امام ، حفظ شعارهاى اساسى مثل استقلال ، آزادى ، جمهورى اسلامى…