جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

حریم قدسیان - نمایش محتوای موسیقی

 

 

حریم قدسیان

 

سرای تو نشان قدسیان است        رضا جان بر زبان قدسیان است

پذیرفتی مرا هر چند گویند            حریمت آستان قدسیان است

گر از صیاد پروایی ندارم             چو آهو چشم زیبایی ندارم