سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

حضرت باران - نمایش محتوای موسیقی

 

 

حضرت باران

نماهنگ حضرت  باران با صدای مجید اخشابی و شعر استاد علی معلم و تدوین مهدی اسکندری

اول اول ـــــــــ آخر آخر ــــــــــ باطن باطن ــــــــــ ظاهر ظاهر
ظاهر و باطن / زآدمی و جن / کیست مجاور / کیست مسافر

باز به جز من / چون می روشن / کرده که در دم / قطع ره سر
گه به جوارم / گاه سوارم / دین به عیارم / نیست مزور

اول اول ـــــــــ آخر آخر ــــــــــ باطن باطن ــــــــــ ظاهر ظاهر
سخته ندارد احمد امجد/ سایه ندارد طیب و طاهر

خصم نبیند ماه محمد / کسر ندارد مهر مظاهر
اول اول ـــــــــ آخر آخر ــــــــــ باطن باطن ــــــــــ ظاهر ظاهر

صلی و صلم سیدی اعلم ...........................

....................... ..........................
حضرت باران / زمزم یاران / ماه دلداران / سلطان ما 
میر عیاران / کرده در فاران / کعبه را یاران / سامان ما

ساقی ای ساقی کن می باقی در جام ما 
زهر غم را شهد کن به مشتاقی درکام ما


اول اول ـــــــــ آخر آخر ــــــــــ باطن باطن ــــــــــ ظاهر ظاهر

.