سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

حضورامام جمعه بجنورد در واحد خبر مرکز - نمایش محتوی خبر

 

 

حضورامام جمعه بجنورد در واحد خبر مرکز

حضورامام جمعه بجنورد در واحد خبر مرکز به مناسبت تبریک روز خبرنگار