حضور جریان ساز

رهبر انقلاب: دستگاههاي مختلفي در فضاي مجازي حضور دارند اما حضور در اين فضا بايد يك حضور جريان‌ساز باشد/بهترين راه شناسايي و ارتباط با گروههاي مؤثر فرهنگي و يافتن سؤالها و سرنخ‌هاي فكري آنان، استفاده از فضاي مجازي است