سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

حضور مردم بجنورد در ساعات اولیه صبح برای شرکت در انتخابات - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

حضور مردم بجنورد در ساعات اولیه صبح برای شرکت در انتخابات

دانلود

حضور مردم بجنورد در ساعات اولیه صبح برای شرکت در انتخابات